Stypendia i nagrody

Nagroda JM Rektora Akademii Pomorskiej III stopnia przyznana w 2019 roku za działalność organizacyjną na rzecz uczelni w roku akademickim 2018/2019.

Stypendium Fundacji Lanckorońskich przyznane w czerwcu 2016 r. przez Polską Akademię Umiejętności na realizację prac badawczych w Wiedniu (Austria) w roku 2017 (http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich).