Konferencje

 1. Drugi Karpatski simpozijum. VII međunarodna naučna konferencija “Lemki, Bojki, Huculi, Rusini – istorija, sadašnjost, duhovna i materijalna kultura” (Nowy Sad, Serbia 21-22 czerwca 2019 r.). Referat: Działalność polityczno-społeczna profesorów prawa rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.  czytaj więcej ->
 2. Wykład otwarty na zaproszenie Polnische Akademie der Wissenschaften, Wissentschaftliches Zentrum in Wien (Wiedeń, Austria, 20 lipca 2017 r.) Referat: Profesor Leon Piniński (1857-1938) – człowiek renesansu i humanizmu. czytaj więcej ->
 3. Ogólnopolskie Spotkanie Romanistów, (Organizatorzy: Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego UW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN, Warszawa, 22 czerwca 2016 r.), bez referatu, udział w dyskusji. czytaj więcej ->
 4. Konferencja Naukowa pt. Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci senatora RP i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego (Olsztyn 28-29 maja 2015 r.). Referat: Profesor Marceli Chlamtacz (1865-1947) – w 150 rocznicę śmierci. czytaj więcej ->
 5. Ogólnopolskie Seminarium Dyskusyjne pt. Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia (Kraków, 28 września 2015 r.). Referat: Profesor Leon hr. Piniński (1857-1938) – lwowski prawnik, polityk, historyk sztuki i kompozytor. czytaj więcej ->
 6. VIII Sympozjum Rzymskiego Prawa Karnego pt. Prawo karne i polityka w państwie rzymskim (Lublin, 16 i 17 maja 2014 r.), bez referatu, udział w dyskusji. czytaj więcej ->
 7. Międzynarodowa Konferencja Kresowe dziedzictwo – narody, wyznania, kultura (Przemyśl, 8 listopada 2012 r.). Referat: Życie i działalność profesora Marcelego Chlamtacza (1865-1947). czytaj więcej ->
 8. Central Slavic Conference Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej (Przemyśl, 9-10 lipca 2012 r.) Referat: Lwowscy romaniści w Towarzystwie Naukowym we Lwowie w okresie międzywojennym. czytaj więcej ->
 9. Międzynarodowa Konferencja Ludzie z Kresów w dziejach kresów i Polski (Przemyśl, 25-26 listopada 2011 r.). Referat: Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym. czytaj więcej ->
 10. Międzynarodowa Konferencja Biografistyki Polonijnej Polscy prawnicy w świecie (Ramsowo k. Olsztyna, 9-11 września 2011 r.) Referat: Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947). czytaj więcej ->
 11. XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa (Kliczków, 18-21 września 2008 r.). Referat: Wybory rektora na Uniwersytecie we Lwowie w 1933 r. w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich. czytaj więcej ->
 12. Międzynarodowa Konferencja: Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku (Rzeszów, 27-28 września 2007 r.). Referat:  Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim. W 150 – tą rocznicę urodzin. czytaj więcej ->
 13. IV Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (Lublin, październik 2007 r.). Referat: Kwestia wyboru Marcelego Chlamtacza na rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 r. czytaj więcej ->
 14. ІV Міжнародна науково-методична конференція Римське право і сучасність (для п/в складу, Одеська національна юридична академія, 19-20 травня 2006) Referat: Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті. czytaj więcej ->
 15. Ogólnopolski Zjazd Romanistów (Ostróda, 16-18 czerwca 2006 r.) Referat: Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku. czytaj więcej ->