Konferencje i wykłady otwarte

 1. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne (Przemyśl, 15-17 września 2023 r.) Referat: Reforma prawa wyborczego do austriackiej Rady Państwa przełomu XIX i XX wieku  w przemówieniach hr. Leona Pinińskiego. czytaj więcej
 2.  Konferencja „Historia w sztuce” (Słupsk, 15 czerwca 2023 r.) Referat: Leon hr. Piniński – mecenas sztuki. czytaj więcej
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Leon hr. Piniński i jego pasje (Szczecin, 5 czerwca 2023 r.). Referat: Przemówienia Leona hr. Pinińskiego.  Sprawozdanie z konferencji znajdziesz TU
 4. Wykład otwarty  dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki (18 maja 2021 r.) pt.: Świekra czy teściowa? O pokrewieństwie oraz powinowactwie i jego skutkach w prawie.   Wykład on-line, platforma Google Meet. Skupił 60 uczniów.  czytaj więcej
 5. Wykład otwarty  w ramach programu Propedeutyka prawa w liceach (23 marca 2021 r.), pt. Kto dziedziczy po zmarłym? O dziedziczeniu testamentowym i ustawowym. Wykład I (on-line, platforma Microsoft Teams). Skupił 220 uczniów.      czytaj więcej
 6. Wykład otwarty w ramach programu Propedeutyka prawa w liceach (23 marca 2021 r.), pt. Kto dziedziczy po zmarłym? O dziedziczeniu testamentowym i ustawowym. Wykład II (on-line, platforma Microsoft Teams). Skupił 160 uczniów.  czytaj więcej
 7. Drugi Karpatski simpozijum. VII međunarodna naučna konferencija “Lemki, Bojki, Huculi, Rusini – istorija, sadašnjost, duhovna i materijalna kultura” (Nowy Sad, Serbia 21-22 czerwca 2019 r.). Referat: Działalność polityczno-społeczna profesorów prawa rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.  czytaj więcej 
 8. Wykład otwarty na zaproszenie Polnische Akademie der Wissenschaften, Wissentschaftliches Zentrum in Wien (Wiedeń, Austria, 20 lipca 2017 r.) Referat: Profesor Leon Piniński (1857-1938) – człowiek renesansu i humanizmu. czytaj więcej —–>
 9. Ogólnopolskie Spotkanie Romanistów, (Organizatorzy: Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego UW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN, Warszawa, 22 czerwca 2016 r.), bez referatu, udział w dyskusji. czytaj więcej ——>
 10. Konferencja Naukowa pt. Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci senatora RP i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego (Olsztyn 28-29 maja 2015 r.). Referat: Profesor Marceli Chlamtacz (1865-1947) – w 150 rocznicę śmierci. czytaj więcej ——>
 11. Ogólnopolskie Seminarium Dyskusyjne pt. Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia (Kraków, 28 września 2015 r.). Referat: Profesor Leon hr. Piniński (1857-1938) – lwowski prawnik, polityk, historyk sztuki i kompozytor. czytaj więcej —–>
 12. VIII Sympozjum Rzymskiego Prawa Karnego pt. Prawo karne i polityka w państwie rzymskim (Lublin, 16 i 17 maja 2014 r.), bez referatu, udział w dyskusji. czytaj więcej —–>
 13. Międzynarodowa Konferencja Kresowe dziedzictwo – narody, wyznania, kultura (Przemyśl, 8 listopada 2012 r.). Referat: Życie i działalność profesora Marcelego Chlamtacza (1865-1947). czytaj więcej —–>
 14. Central Slavic Conference Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej (Przemyśl, 9-10 lipca 2012 r.) Referat: Lwowscy romaniści w Towarzystwie Naukowym we Lwowie w okresie międzywojennym. czytaj więcej —–>
 15. Międzynarodowa Konferencja Ludzie z Kresów w dziejach kresów i Polski (Przemyśl, 25-26 listopada 2011 r.). Referat: Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym. czytaj więcej —–>
 16. Międzynarodowa Konferencja Biografistyki Polonijnej Polscy prawnicy w świecie (Ramsowo k. Olsztyna, 9-11 września 2011 r.) Referat: Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947). czytaj więcej ——>
 17. XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa (Kliczków, 18-21 września 2008 r.). Referat: Wybory rektora na Uniwersytecie we Lwowie w 1933 r. w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich. czytaj więcej ——>
 18. Międzynarodowa Konferencja: Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku (Rzeszów, 27-28 września 2007 r.). Referat:  Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim. W 150 – tą rocznicę urodzin. czytaj więcej ——>
 19. IV Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (Lublin, październik 2007 r.). Referat: Kwestia wyboru Marcelego Chlamtacza na rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 r. czytaj więcej ——>
 20. ІV Міжнародна науково-методична конференція Римське право і сучасність (для п/в складу, Одеська національна юридична академія, 19-20 травня 2006) Referat: Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті. czytaj więcej —–>
 21. Ogólnopolski Zjazd Romanistów (Ostróda, 16-18 czerwca 2006 r.) Referat: Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku. czytaj więcej ——>