Dydaktyka

Od roku akademickiego 2010/2011 do chwili obecnej  –  Akademia Pomorska w Słupsku, Katedra Administracji i Socjologii (od 2015 r.),  adiunkt.

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń m.in. z przedmiotów: Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Podstawy prawoznawstwa, Logika prawnicza, Historia administracji, System prawny RP, Ochrona własności intelektualnej, Konstytucyjny system organów prawnych, Ustrój organów ochrony prawnej. W latach 2016/2017 – 2018/2019 na kierunku Administracja recenzowanie prac licencjackich.

Od roku akademickiego 2008/2009 do 2009/2010 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, asystent.

Prowadzenie na kierunku Prawo ćwiczeń z przedmiotu Prawo rzymskie.

W latach 2005/2006 –  2009/2010 –  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Rzymskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Kuryłowicza (20 X 2010 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych).

W ramach studiów doktoranckich prowadzenie na kierunku Prawo ćwiczeń z przedmiotów: Prawo rzymskie oraz Łacińska terminologia prawnicza.