Krótko o mnie i o stronie

Jestem doktorem nauk prawnych ze specjalizacją w zakresie prawa rzymskiego,  absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracę magisterską pt. Łacińskie sentencje prawnicze we współczesnym prawie cywilnym napisałam w Katedrze Prawa Rzymskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marka Kuryłowicza. Pod jego kierunkiem rozpoczęłam w 2005 r. studia doktoranckie. Podczas studiów odbyłam staże naukowe w Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Realizowałam prace badawcze w Polsce (Lublinie, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu), Ukrainie (Lwowie) i USA (Cambridge) oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami z Prawa rzymskiego i Łacińskiej terminologii prawniczej. W trakcie studiów doktoranckich przez dwa lata pracowałam  jako asystentka w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach prowadząc ćwiczenia z Prawa rzymskiego. Pracę doktorską pt. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza w okresie międzywojennym (1918-1939) obroniłam w 2010 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji 24 października nadała mi stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie Prawo. W tym też roku zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytcie Pomorskim w Słupsku, obecnie w Instytucie Prawa i Administracji, gdzie obecnie wykładam przede wszystkim Prawo cywilne,  Logikę prawniczą i Prawo rzymskie . W latach 2015-2019 w zakresie działalności organizacyjnej uczelni m.in. prowadziłam na Facebooku profil Katedry Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej (nadal dostępny).

 

 

Swoje zainteresowania badawcze koncentruję wokół prawa rzymskiego, historii prawa XIX i XX wieku, w szczególności lwowskiej szkoły romanistów oraz prawa cywilnego i biografistyki prawniczej. Jestem autorką monografii Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (19118-1939), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, wyd. I 2015, wyd. II 2017 oraz kilkudziesięciu artykułów. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Jestem laureatką programów stypendialnych EKPIUU oraz  Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Więcej informacji o moim dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym znajdziesz w zakładce O mnie oraz przeglądając moje profile naukowe na portalach Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=-e94nMIAAAAJ&hl=pl oraz ORCID https://orcid.org/0000-0001-7427-2701. Prywatnie jestem żoną Roberta, historyka, sowietologa specjalizującego się także w tematyce dyplomacji i wywiadu wojskowego II RP oraz mamą trzynastoletniego Jakuba Benedykta.

Moją pasją są podróże, dlatego zapraszam Państwa poprzez moją stronę internetową w różne zakątki Polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem w szerokim tego słowa rozumieniu Starożytnego Rzymu, którym z racji wykonywanego zawodu interesuję się szczególnie. Strona będzie tworzona sukcesywnie, w miarę wolnego czasu.