Aktualności

Zapraszam do rekrutacji na studia w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku

PRAWO

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/oferta/jednolite-magisterskie/prawo

ADMINISTRACJA

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/administracja/administracja-wymiaru-sprawiedliwosci

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/administracja/administracja-samorzadowa

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/administracja/administracja-gospodarcza