Informacje dla studentów

I. MOJE DYŻURY W INSTYTUCIE PRAWA I ADMINISTRACJI w roku 2023/2024 dostępne są na stronie:

czwartek 12, 26 X, 23 XI, 7 XII, 25 I 2023 r. , godz. 9:30-11:00
piątek 6, 20, 27 X , 24 XI 2023 r., godz. 12:15-13:45

sobota 7 X2023 r., godz. 9:00-10:00, 21 X 2023 r., godz. 19:15-20:00, 28 X 2023 r., godz. 13:30-15:00, 25 XI 2023 r.; godz. 11:00-12:30, 20 I 2023 r., godz. 14:30-16:00; 27 I 2023 r., godz. 15:10-16:40

II. PRAKTYKI ZAWODOWE

Wszelkie informacje w sprawie studenckich praktyk zawodowych znajdziecie na stronie:

https://pia.upsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/studenci/praktyki-staze

III. PODRĘCZNIKI

W roku akademickim 2023/2024 na zajęcia z przedmiotów przeze mnie prowadzonych należy się zaopatrzyć w następujące podręczniki i lektury uzupełniające.

 1. PRAWO CYWILNE

Podręcznik podstawowy, obowiązkowy:

Gniewek E. (2016).Podstawy prawa cywilnego, Studia Prawnicze, C.H. Beck.

Literatura uzupełniająca, dla zainteresowanych:

 • Czajkowska-Matosiuk K.. (2018), Prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania, C.H. Beck.
 • Gniewek E., (2018), Prawo rzeczowe, C.H. Beck.
 • Ignatowicz J., Stefaniuk K., Wolter A. (2017), Prawo cywilne. Zarys części ogólnej,  Wolters Kluwer Polska.
 • Ignatowicz J., Nazar M., (2016), Prawo rodzinne, Wolters Kluwer Polska.
 • Jagielska M. i inni (2017), Prawo cywilne w zarządzaniu i administracji, WWZ – Uniwersytet Warszawski Wydziała zarządzania.
 • Jelonek-JarcoB., Zawadzka J. , Zoll F. (red.), (2019), Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami, Wolters Kluwer Polska.
 • Księżak P., Prawo spadkowe, Wolters Kluwer Polska.
 • Marek M. (2018), Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Prawo cywilne. Last minute cz. I I II, (2019), Od. Nowa.
 • Radwański Z., Olejniczak A. (2017), Prawo cywilne-część ogólna, C.H. Beck.
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J. (2017),  Zobowiązania-część szczegółowa, C.H. Beck.
 • Smyczyński T. (2016),  Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck.
 • Skowrońska-Bocian E. (2014), Prawo spadkowe, C.H. Beck.
 • Szczurek Z. (2012): Prawo cywilne dla studentów administracji,  Wolters Kluwer Polska.
 • Szok N. (2018), Prawo spadkowe. Teoria. Orzecznictwo. Kazusy, C.H. Beck.
 • Zając A. (2019), Prawo cywilne. Spadki. Kazusy, Wolters Kluwer Polska.
 1. LOGIKA PRAWNICZA

<pPodręcznik podstawowy, obowiązkowy:

Nawrot O. (2017): Wprowadzenie do logiki dla prawników, Lex.

Literatura uzupełniająca, dla zainteresowanych:

Ziembiński Z. (2011): Logika praktyczna, PWN.

 

W roku akademickim 2022/2023 na zajęcia z przedmiotów przeze mnie prowadzonych należy się zaopatrzyć w następujące podręczniki i lektury uzupełniające.

 1. PRAWO RZYMSKIE

Podręcznik podstawowy, obowiązkowy:

Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Wolters Kluwers, wyd. 2019 (mogą być wcześniejsze)

Podręczniki uzupełniające dla zainteresowanych:

Dajczak Wojciech, Giaro Tomasz, Longchamps de Berier Franciszek, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, PWN.

Dębiński Antoni, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, LexisNexis .

Kolańczyk Kazimierz, Prawo rzymskie, PWN.

Wołodkiewicz Witold, Zabłocka Maria, Prawo rzymskie. Instytucje, C.H. Beck.

Skrypty do ćwiczeń, dla zainteresowanych:

Kacprzak Agnieszka, Krzynówek Jerzy, Prawo rzmskie, Pytania. Kazusy. Tablice.

Misztal-Konecka Joanna, Wójcik Monika, Rzymskie prawo prywatne, kazusy i ćwiczenia, LexisNexis.

Literatura uzupełniająca dla zainteresowanych:

Dębiński Antoni, Jońca Maciej, Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, Seria: Leksykony Prawnicze.

Kuryłowicz Marek, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Wolters Kluwers.

Kuryłowicz Marek, Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Wydawnictwo UMCS.

Kupiszewski Henryk, Prawo rzymskie a współczesność, Od. Nowa.