Staże i wyjazdy naukowe

1. Józef Piłsudski Institute in America, kwerenda badawcza (Nowy Jork, USA), 5-11 listopada 2023 r.
2. The Polish Institute and Sikorski Museum oraz Pilsudski Institute of London, kwerenda badawcza (Londyn, Wielka Brytania), 11– 24 lipca 2022 r. oraz 9-22 lipca 2023 r.
3. Polnische  Akademie der Wissenschaften in Österreich (Zentrum In Wien),  Archiv der Universität Wien, Österreichische Nationalbibliothek in Wien, Österreichschisches Staatsarchiv m.in. Archiv der Republik, Kriegsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, realizacja stypendium Fundacji Lanckorońskich (Wiedeń, Austria),  lipiec – sierpień 2017 r.
4.  Józef Piłsudski Institute of America, kwerenda archiwalna, (Nowy Jork, USA), luty 2014 r.
5. The New York Public Library, kwerenda archiwalna,  (Nowy Jork, USA), luty 2014 r.
6.  Harvard  University (Cambridge, USA), marzec 2103 – marzec 2014.
7.  Harvard University, Widener Library, Law School Library, Lamont, Fine Arts Library (Cambridge, MA, USA), kwerenda badawcza, październik 2009 – luty 2010.
8.  Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина, kurs językowy, (Moskwa, Rosja), styczeń-luty 2008.
9.   Uniwersytet Jagielloński, staż naukowy w Katedrze Prawa Rzymskiego pod kierunkiem  prof. Janusza Sondla (Kraków), marzec-kwiecień 2007.
10.  Львівський національний університет імені Івана Франка, staż naukowy w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa pod kierunkiem prof. Borysa Tyszczyka, (Lwów, Ukraina), marzec-kwiecień 2006.