Staże i wyjazdy naukowe

  1. Polnische Akademie der Wissenschaften in Österreich (Zentrum In Wien),  Archiv der Universität Wien, Österreichische Nationalbibliothek in Wien, Österreichschisches Staatsarchiv m.in. Archiv der Republik, Kriegsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, realizacja stypendium Fundacji Lanckorońskich (Wiedeń, Austria),  lipiec – sierpień 2017 r.
  2. Józef Piłsudski Institute of America, kwerenda archiwalna, (Nowy Jork, USA), luty 2014 r.
  3. The New York Public Library, kwerenda archiwalna, (Nowy Jork, USA), luty 2014 r.
  4. Harvard University (Cambridge, USA), marzec 2013 – marzec 2014.
  5. Harvard University, Widener Library, Law School Library, Lamont, Fine Arts Library (Cambridge, MA, USA), październik 2009 – luty 2010.
  6. Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина, kurs językowy, (Moskwa, Rosja), styczeń-luty 2008.
  7. Uniwersytet Jagielloński, staż naukowy w Katedrze Prawa Rzymskiego pod kierunkiem Janusza Sondla (Kraków), marzec-kwiecień 2007.
  8. Львівський національний університет імені Івана Франка, staż naukowy w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa pod kierunkiem prof. Borysa Tyszczyka, (Lwów, Ukraina), marzec-kwiecień 2006.