Drugi Karpatski simpozijum. VII međunarodna naučna konferencija „Lemki, Bojki, Huculi, Rusini – istorija, sadašnjost, duhovna i materijalna kultura