XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. Kliczków 18-21 września 2008 r