Wojtunik Adam Jan Kazimierz, w: Słownik biograficzny adwokatów polskich