Szachowski Stanisław Krzysztof (1838-1906), „Polski Słownik Biograficzny”