Obrony prac doktorskich, [współautor], materiał zebrali również: A. Falkowska, R. Kursa, A. Pikulska-Robaszkiewicz, „Czasopismo Prawno-Historyczne”