Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim, w: Historia –mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wiek