Leon hr. Piniński (1857-1938) – prawnik, polityk, historyk sztuki, znawca literatury i kompozytor. Zarys biografii, w: Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki –działalność naukowa – osiągnięcia