VIII Sympozjum Rzymskiego Prawa Karnego pt. Prawo karne i polityka w państwie rzymskim