Ogólnopolskie Spotkanie Romanistów, (Organizatorzy: Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego UW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN