Międzynarodowa Konferencja Ludzie z Kresów w dziejach kresów i Polski