Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті